اندیشه آماد

اندیشه آماد

سردبير : سیاوش نصرت پناه
ويراستار : سیاوش نصرت پناه
وب سايت : http://lot.jrl.police.ir/
نشاني : تهران ، بزرگراه جلال آْ احمد، خيابان شهيد حسين آرش مهر ( شهر آرا ) خيابان 38، پلاك 11 ساختمان باقر العلوم، دفتر تحقيقات كاربردي معاونت آماد و پشتيباني ناجا، ايميل:siavash_nopa@yahoo.com ، amd_research@police.ir
شماره تماس : 88249078

ليست شمارگان