اندیشه مدیریت راهبردی

اندیشه مدیریت راهبردی

سردبير : دکتر علی رضاییان
ويراستار : دکتر سیدرضا سیدجوادین، دکتر حسن دانایی‌فرد، دکتر محمدعلی بابایی زکلیکی، دکتر محمداسماعیل فدایی‌نژاد، دکتر علی دیواندری، دکتر غلامرضا گودرزی، دکتر محمد طالبی
ISSN : 2008-0751
نشاني : تهران، بزرگراه شهيد چمران، پل مديريت، دانشــگاه امام صـادق(ع)، امور علمي و تحريريه، دانشكده معارف اسلامي و مديريت، صندوق پستي: تهران 159-14655، ايميل: isuandishe@gmail.com
شماره تماس : 02188094001-5

ليست شمارگان