بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

سردبير : دکتر علی‌نقی مشایخی
ويراستار : دكتر آلبرت بغزيان، دكتر علي‌اكبر خسروي‌نژاد، دكتر محمدرضا رضوي، دكتر محسن صادقي، دكتر علي محمودي، دكتر مسعود موحدي، دكتر علي‌نقي مشايخي، دكتر محمدرضا رفعتي
ISSN : 1019-682X
نشاني : تهران، خيابان كارگر شمالي، بالاتر از بلوار كشاورز، روبروي پارك لاله، نبش كوچه همدان، شماره 1204، صندوق پستي: تهران، 671-14185، ايميل :barresy.bazargani@itsr.ir
شماره تماس : 66934645

ليست شمارگان