مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی

سردبير : کامبیز حیدرزاده
ويراستار : میر احمد امیرشاهی، هاشم آقازاده ، محمد بامنی مقدم، مهدی تقوی، منیژه حقیقی نسب، سید حمید خداداد حسینی، علی دیواندری، بهرام رنجبریان، جمشید صالحی صدقیانی، علی اکبر فرهنگی، هاشم نیکومرام ،اریک یواخیم اشتالر، ون ریچارد وود
وب سايت : http://jomm.srbiau.ac.ir/
ISSN : 1735-949X
ISSN Online : 2008-255X
نشاني : تهران- انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی- بالاتر از میدان پونک به سمت حصارک- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- دانشکده مدیریت و اقتصاد
شماره تماس : 021-44869695

ليست شمارگان