مدیریت بحران

مدیریت بحران

سردبير : علیرضا آزموده اردلان
ويراستار : ناصر الهی، محمد رضا ثروتی، کامران جعفر زاده، محمد ابراهیم سنجقی، جمشید صالحی صدقیانی، مجتبی قدیری معصوم، محمدرضا عارف، سعید گیوه چی، ابراهیم محمودزاده، مهدی مدیری، منوچهر منطقی، ناصر مهردادی
وب سايت : http://www.joem.ir/?lang=en
ISSN : P2345-3915
نشاني : تهران ،صندوق پستي 3864-16765- ايميل: joem.magazine@gmail.com
شماره تماس : 021-22951130

ليست شمارگان