مدیریت توسعه فناوری

مدیریت توسعه فناوری

سردبير : دکتر لعیا الفت
ويراستار : دکتر محسن بهرامی، دکتر حسین رحمان سرشت، دکتر لعیا الفت، دکتر سیدسپهر قاضی نوری، دکتر سید حمید خداداد حسینی، دکتر حسین سالار آملی، دکتر حسن دانایی فرد، دکتر محمد مهدی سپهری، دکتر سید حبیب اله طباطبائیان، دکتر حجت‌اله حاجی‌حسینی
ISSN : 2008-5060
ISSN Online : 2345-4444X
نشاني : سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران، پژوهشكده مطالعات فناوري‌هاي نوين - كدپستي:3353136846 - صندوق پستي: 33535111
شماره تماس : 021-56276325-9

ليست شمارگان