مدیریت در دانشگاه اسلامی

مدیریت در دانشگاه اسلامی

سردبير : دکتر حسن زارعی متین
ويراستار : دکتر سید ایراهیم ابراهیمی، دکتر علی اصغر پور عزت، دکتر غلامرضا جندقی، دکتر حسن زارعی متین، دکتر حسن سعیدی، دکتر سید رضا سیدجوادین، دکتر غلامرضا طالقانی، دکتر ابراهیم کلانتری
وب سايت : http://miu.nahad.ir/
ISSN : 2345-5713
نشاني : تهران، خيابان انقلاب اسلامي، بين خيابان قدس و وصال، كوچه اسكو، پلاك 15 (41 قديم)، دفتر فصلنامه دانشگاه اسلامي، كدپستي:1417833411 - فاكس: 66498784- 021
شماره تماس : 84222489 - 021

ليست شمارگان