مطالعات میان فرهنگی

مطالعات میان فرهنگی

سردبير : دکتر نوذر شفیعی
ويراستار : دكتر باقر ساروخاني، دكتر تقي ترابي، دكتر علي ساعي، دكتر محمود سريع القلم، دكتر نوذر شفيعي، دكتر حميد عبداللهيان، دكتر محمد رحيم عيوضي، دكتر ابراهيم متقي، دكتر محمد مهدي مظاهري، دكتر منصور ميراحمدي، دكتر سيدمحمد صادق مهدوي، دكتر مهرداد نوابخش
ISSN : 1735-8663
نشاني : تهران، انتهاي بزرگراه شهيد ستاري شمال ، ميدان دانشگاه، بلوار شهداي حصارك، سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي. بلوك 1 .طبقه 4 ، فكس: 47351403-021، ايميل: icsq@journals.iau.ir
شماره تماس : 47351420, 021-47351402

ليست شمارگان