روش های عددی در مهندسی (استقلال)

روش های عددی در مهندسی (استقلال)

سردبير : بیژن برومند
ويراستار : دکتر مجتبی ازهری، دکتر بیژن برومند، دکتر احمد رضا پیشه ور، دکتر مهرداد تقی زاده منظری، دکتر فرهنگ جلالی فراهانی، دکتر سید رضا حجازی، دکتر فیاض رحیم زاده، دکتر محمد سعید سعیدی، دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد، دکتر ابراهیم شیرانی، دکتر کیقباد شمس، دکتر سعید ض
وب سايت : http://jcme.iut.ac.ir/
ISSN : 1025- 2851
ISSN Online : 2423- 5741
نشاني : اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، کتابخانه مرکزی، دفتر نشریات علمی دانشگاه، کدپستی۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱، نمابر: ۳۳۹۱۲۶۲۶ ۰۳۱، پست الکترونیک: jcme@of.iut.ac.ir
شماره تماس : 031-33912877

ليست شمارگان