مرتع و آبخیزداری

مرتع و آبخیزداری

سردبير : حسین ارزانی
ويراستار : حسن احمدي، محمدرضا اختصاصي، حسين ارزاني ، محمد جعفري، غلامرضا زهتابيان، سادات فيض نيا، Roland Baumhauer
وب سايت : http://jrwm.ut.ac.ir
ISSN : 5044-2008
ISSN Online : 2423-7795
نشاني : كرج، بلوار چمران‏، دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران، صندوق پستي: 4314- 31585، تلفكس: 2225780-0261، رايانامه: jrwm@ut.ac.ir
شماره تماس : 026-32225780

ليست شمارگان