مجله تحقیقات دامپزشکی

مجله تحقیقات دامپزشکی

سردبير : داود شریفی
ويراستار : مهدي وجگاني، داود شريفي، سپيده نوروزي شلماني، سعيد بكايي، پرويز تاجيك، محمد جواد قراگزلو، سيد مهدي قمصري، محمد مهدي كيايي، علي طاهري ميرقائد، محمد رضا مخبر دزفولي، حسن مروتي، اميد مددگار، بهنام مشگي، مهدي وصفي مرندي، الناز كامراني
وب سايت : https://jvr.ut.ac.ir/
ISSN : 2008-2525
ISSN Online : 2251-6190
نشاني : تهران، خيابان آزادي ،نبش خيابان دكتر غريب ،دانشكده دامپزشكي دانشگاه، نمابر: 66438328 -021، ايميل: jvr@ut.ac.ir
شماره تماس : 021-61117032

ليست شمارگان